Julkiset rakennukset

Toteutetut kohteet kertovat osaamisestamme

Suunnitteluryhmällämme on monipuolinen kokemus useista julkisista rakennushankkeista. Erikoisosaamiseemme kuuluvat erityisesti koulujen, opetustilojen ja päiväkotien suunnittelu. Julkisissa hankkeissa suunnittelumme lähtökohtana on aina käyttäjien tarpeiden huomioiminen ja sujuva vuorovaikutus sekä tilaajan että käyttäjien kanssa.